348.084,37 € για την ανέγερση του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομίου

0
261

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 348.084,37 €

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 348.084,37 €, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 με κωδικό έργου 2018ΣΕ05500002 και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πηνειού.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το αρμόδιο Υπουργείο αποδεικνύουν εμπράκτως ότι αναγνωρίζουν τις ανάγκες του Νομού μας και ανταποκρίνονται στην επίλυση του χρόνιου και σημαντικού προβλήματος στέγασης του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού. Άλλωστε στο παρελθόν αναδείξαμε τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τεχνικό δελτίο του έργου «η υλοποίηση του έργου είναι αναγκαία, διότι η υφιστάμενη κατάσταση στέγασης του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Βαρθολομιού σε λυόμενες αίθουσες δεν μπορεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών».
Η μελέτη ανέγερσης του έργου αφορά υποδομές και εγκαταστάσεις που θα ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας. Το Υπουργείο Οικονομίας εντάσσει το έργο στο ΠΔΕ 2018 με υπεύθυνο φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πηνειού, επειδή ο Δήμος Πηνειού δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία.
Με την εκπόνηση της μελέτης θα δοθεί η δυνατότητα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠ 2014-2020 για την ένταξη και υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.