Α. Κατσανιώτης: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει τον πόλεμο στο ελληνικό κρασί»

0
226

Ο κλάδος του κρασιού αποτελεί βασικό πυλώνα στην προβολή της χώρας και η
προώθηση του προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού, είναι ένα από τα μεγάλα
στοιχήματα στην εξαγωγική πολιτική της. Ως εκ τούτου τα προγράμματα για
την προβολή και προώθηση του Ελληνικού οίνου, κρίνονται αναγκαία για τη
συνέχιση της θετικής εικόνας στο εξωτερικό και την καθιέρωση του ως «κρασί
ποιότητας».
Τα ανωτέρω προγράμματα χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς, εθνικούς και
ιδιωτικούς πόρους. Η υποβολή γίνεται τέλος Μαΐου κάθε χρονιά και πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου του επόμενου χρόνου.
Δυστυχώς τα προγράμματα που υποβλήθηκαν το Μάιο του 2017 δεν έχουν
αξιολογηθεί λόγω γραφειοκρατικών παραλείψεων.

Η καθυστέρηση αυτή θα έχει επιπτώσεις και στα επόμενα προγράμματα.
O βουλευτής καλεί τον Υπουργό να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα πόσα χρήματα θα χαθούν από την ολιγωρία αυτή, πότε θα ξεκινήσουν τα προγράμματα και ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση.
Επίσης προτείνει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες από το Υπουργείο και ζητά
να ακολουθηθούν πρακτικές που εφαρμόζουν ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία,
Ιταλία, Πορτογαλία) με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα.
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

Πάτρα, 13/03/2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ