Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

0
249
2018.04.16 @ Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στην Εκτελεστική Επιτροπή επίσης εγκρίθηκε σήμερα και το έργο που αφορά «Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών».
Όπως είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια εισηγείται την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση από το δικό της πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Γραφεία Πληροφοριών στις πύλες εισόδου της Περιφέρειας
Εγκρίθηκαν τα γραφεία Πληροφοριών σε Λιμάνι Πάτρας, Λιμάνι Κατακόλου και τα αεροδρόμια Αράξου και Ακτίου.
Η έγκριση υλοποιείται με τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας, η οποία επίσης σήμερα εγκρίθηκε από την Εκτελεστική και πρόκειται να συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.