Χαρτόσημο: Ποιες αλλαγές πέφτουν στο τραπέζι του ΥΠΟΙΚ

0
227

Τη χρυσή τομή ανάμεσα στη διατήρηση των φορολογικών εσόδων στο ύψος τους και την απλοποίηση του πλαισίου επιβολής του χαρτοσήμου αναζητούν στο υπουργείο Οικονομικών. Στο κείμενο της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης προβλέπεται η επανεξέταση της φορολογίας χαρτοσήμου “προκειμένου να γίνει πιο φιλικό το επιχειρηματικό περιβάλλον”.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών αυτό που θα γίνει μέσα στους επόμενους τρεις μήνες είναι να μελετηθούν όλα τα πιθανά σενάρια για αλλαγές στο χαρτόσημο και κυρίως οι δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών. Στην ουσία, αυτό που θα μελετηθεί θα είναι μειώσεις ή και κατάργηση του χαρτοσήμου από διάφορες συναλλαγές προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να ανοίξουν τρύπες στα δημοσιονομικά που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο τελικό στάδιο ομαλής ολοκλήρωσης του τρίτου ελληνικού προγράμματος.

Το χαρτόσημο που επιβλήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 επιβάλλεται σε μια σειρά συναλλαγών με συντελεστή 3% πλέον εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) με συντελεστή 20%. Δηλαδή συνολικά το χαρτόσημο ανέρχεται σε 3,6%.

Πιο συνηθισμένες συναλλαγές στις οποίες επιβάλλεται χαρτόσημο είναι:

-Το εισόδημα από εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων. Η χρέωση του χαρτοσήμου γίνεται στους μισθωτές κατά την είσπραξη των μισθωμάτων από τους εκμισθωτές με συντελεστή 3,6% επί του μηνιαίου μισθώματος. Το χαρτόσημο αποδίδεται στο δημόσιο από τον εκμισθωτή μέσω του εκκαθαριστικού της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στις μισθώσεις κατοικιών το χαρτόσημο καταργήθηκε στα μέσα της περασμένης δεκαετίας.

-Τη σύναψη δανείων μεταξύ ιδιωτών. Για να είναι έγκυρη η δανειακή σύμβαση μεταξύ δυο φυσικών προσώπων θα πρέπει να καταβληθεί χαρτόσημο. Για παράδειγμα, αν ένας ιδιώτης δανείσει σε κάποιον άλλο ιδιώτη το ποσό των 10.000 ευρώ τότε απαιτείται η απόδοση χαρτόσημο στην εφορία ύψους 360 ευρώ. Η σύναψη ιδιωτικών δανείων χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη δικαιολόγηση των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

-Στην εγγραφή βάρους σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών από τους πιστωτές τους ή σε άλλες περιπτώσεις διεκδίκησης απαιτήσεων. Εφόσον, για παράδειγμα, μια σύζυγος εγγράψει βάρος στο υποθηκοφυλακείο επί της αξίας των κοινών αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου θα πρέπει να καταβάλλει χαρτόσημο ύψους 3,6%.

Τα σενάρια

Στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα πέσει η μείωση ή και κατάργηση του χαρτοσήμου σε διάφορες συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν τα δημοσιονομικά περιθώρια για:

-Πλήρη κατάργηση της εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ που επιβάλλεται επί του χαρτοσήμου.

-Η σταδιακή μείωση ή και κατάργηση του χαρτοσήμου κατά την εγγραφή βαρών σε περιουσιακά στοιχείων οφειλετών. Η παρέμβαση αυτή θα διευκολύνει και θα κάνει φθηνότερη τη διεκδίκηση απαιτήσεων.

-Τη σταδιακή μείωση ή και πλήρη κατάργηση του χαρτοσήμου για τη σύναψη δανείων μεταξύ ιδιωτών.

Παράλληλα θα αναζητηθούν τρόποι προκειμένου η βεβαίωση του χαρτοσήμου να γίνεται με λιγότερο χρονοβόρο και γραφειοκρατικό τρόπο.

Του Σπύρου Δημητρέλη
capital.gr