Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΡΓΟΥ: Διακοπή νερού τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

 

 

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» θα υπάρχει γενική
διακοπή νερού στην πόλη του Πύργου τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 το βράδυ
από ώρα 22.30 και για 7 ώρες.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ