Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΡΓΟΥ: Διακοπή νερού το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

 

 

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» θα υπάρχει γενική διακοπή νερού στην πόλη του Πύργου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 το βράδυ από ώρα 22.30 και για 6 ώρες.