ΔΕΥΑ Πύργου: Ενημέρωση για τη διαρροή νερού στην αερογέφυρα της Βαρβάσαινας

0
13

 

 

 

Σε απάντηση δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο που αφορούσαν διαρροή στην
αερογέφυρα της Βαρβάσαινας, κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:
Η ΔΕΥΑΠ προέβη σε δειγματοληψία του νερού της υπάρχουσας διαρροής και από
την ανάλυση που επισυνάπτουμε πρόκειται για νερό από το δίκτυο του Ερυμάνθου.
Στις 23/11/2022 η ΔΕΥΑΠ προέβη σε αναγνωριστική εκσκαφή όπου και
διαπιστώθηκε ότι το νερό ανάβλυζε στο «ποδαρικό» της γέφυρας στο σημείο που
περνά ο αγωγός του Ερυμάνθου. Για την ενέργεια αυτή ενημερώθηκε κι ο πρόεδρος
του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου.
Η ΔΕΥΑΠ και στο παρελθόν είχε προβεί σε ενέργειες εντοπισμού της διαρροής
αυτής, όπως: διακοπή υδροδότησης από το δίκτυο της Αύρας και διακοπής
υδροδότησης εσωτερικού δικτύου Βαρβάσαινας
Εκ της Τεχνικής Υπήρεσίας ΔΕΥΑΠ