Διάλογος Παπαδημούλη – Κομισιόν στο Ευρωκοινοβούλιο, για το Κράτος Δικαίου

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, μίλησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού (BUDG) του Ευρωκοινοβουλίου, στη συζήτηση με θέμα «Έναρξη της νέας δημοσιονομικής περιόδου: Αλλαγές στην εκτέλεση και τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού – Ανταλλαγή απόψεων με τον Gert Jan Koopman, Γεν. Διευθυντή της DG BUDG της Κομισιόν».

Ως Συντονιστής της Ευρωομάδας της Αριστεράς (Τhe Left) στην Επιτροπή BUDG, απευθυνόμενος προς τον Koopman, ο Δημήτρης Παπαδημούλης είπε τα εξής:

«Ευχαριστώ κε Koopman για την ενημέρωση. Πολλά ερωτήματά μου τέθηκαν από συναδέλφους.  Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δυο θέματα και να επιδιώξω μια σαφέστερη απάντηση από εσάς.

Το πρώτο αφορά στον μηχανισμό για τον Κανονισμό για το Κράτος Δικαίου.
Ο κανονισμός αυτός ισχύει και πρέπει να εφαρμόζεται από 1/1/2021. Και γνωρίζετε καλά ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν έχει νομοθετικές αρμοδιότητες. Η ερώτηση μου είναι σαφής:

Εφαρμόζει, όπως έχει υποχρέωση από τις Συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Κανονισμό αυτόν, όπως τον συμφωνήσαμε στη διοργανική συμφωνία; Αν όχι γιατί;

Και επίσης, κατευθυντήριες γραμμές ετοιμάζετε; Πότε θα ετοιμάσετε, Ποιο θα είναι το εύρος τους και πότε θα τεθούν υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Και η δεύτερή μου ερώτηση, αφορά στα έσοδα του Πολυετούς Προϋπολογισμού, από πρόστιμα του ανταγωνισμού. Ήταν μια λύση που εσείς προτείνατε, δεν την είχε προτείνει το ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, συμφωνήθηκε. Και μιλάμε για 11 δισ. σε τιμές του 2018 – τουλάχιστον 1.5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την πορεία αυτών των εσόδων από τα πρόστιμα; Πότε θα έχουμε συγκεκριμένη εικόνα; Πότε θα γνωρίζουμε τα ακριβή ποσά που θα κατευθυνθούν προς τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό;

Σας ευχαριστώ».

Ο Gert Jan Koopman απάντησε στον Δημ. Παπαδημούλη ως εξής:

«Ευχαριστώ κε Παπαδημούλη για τις ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσηλωμένη στο κράτος δικαίου. Και δεν θα χάσουμε καμία υπόθεση από την 1/1/2021. Είναι σαφές και αυτή είναι η θέση της Κομισιόν: Παρακολουθούμε ενεργά την κατάσταση, όσο προχωρούμε ταυτόχρονα στην εφαρμογή του Κανονισμού.
Και όπως είπατε, αυτό περιλαμβάνει και τη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών. Η εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών δεν αλλάζουν τον Κανονισμό, απλώς τον διευκρινίζουν. Και είναι χρήσιμες, νόμιμες και βοηθούν και στη δημιουργία κάποιας σαφήνειας και ευκολίας εφαρμογής. Κάτι που είναι απαραίτητο για τον σημαντικό αυτό Κανονισμό. Πάντως σε αυτή τη διαδικασία θα έχουμε και διαβουλεύσεις και με το Ευρωκοινοβούλιο και με τα κράτη μέλη. Και προς το δεύτερο εξάμηνο του 2021 πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να σας υποβάλλουμε και κάποια σχέδια προτάσεων.

Όσον αφορά στα πρόστιμα: Έχουμε έναν μηχανισμό που ορίζει κάποια ελάχιστα όρια.  Δεν μπορούν να πέσουν κάτω από αυτό το όριο. Και για το 2022, βάση είναι τα πραγματικά πρόστιμα για το 2020, 1.5 δισ. Τώρα και το συνολικό ποσό των προστίμων έχει ανώτατο όριο. Για τα έτη 2023, 2024, 2025,2026, το ποσό θα εξαρτηθεί από το πραγματικό ύψος των προστίμων κατά το έτος v-2».

ΠΗΓΗ:temponews.gr