Δήμος Πύργος:Παραλαβή νέων κάδων

 

 

Η διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Πύργου, παρέλαβε 115 νέους κάδους εναπόθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lt, πράσινου χρώματος, οι οποίοι θα τοποθετηθούν άμεσα σε όλο το εύρος του Δήμου Πύργου, με σκόπο την εξάπλωση του δικτύου των σύμμεικτων κάδων, την αντικατάσταση των παλιών μεταλλικών κάδων και την πλήρης κάλυψη όλων των περιοχών του Δήμου με κάδους.