Δήμος Πύργου: Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

0
11

 

 

 

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου
Πύργου να συμμετέχουν σε δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος στις 23
Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα Δ.Σ.
του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, με θέμα: «Γνωμοδότηση επί του του
σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου του έτους 2023».