Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

 

  Π Ρ Ο Σ Κ  Λ Η Σ Η 

      Ο Δήμαρχος Πύργου καλεί  τους δημότες του Δήμου Πύργου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στην Υπηρεσία (άρθρο 78 του Ν. 4555/2018)  και να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως την Πέμπτη 31-10-2019.

     Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, καλούνται να  συμπληρώσουν την σχετική αίτηση – δήλωση, στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο ισόγειο του Πολύκεντρου (Πατρών & Τ. Πετροπούλου).

 

Ο Δήμαρχος Πύργου   

                                                                                   Παναγιώτης Αντωνακόπουλος