Διονύσης Καλαματιανός: Άμεσα μέτρα στήριξης των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων μας.

 

 

 

 

 

? Η έξαρση της εξάπλωσης του κορονοϊού έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στον πρωτογενή τομέα
? Η βιωσιμότητα εκατοντάδων αγροτικών επιχειρήσεων, αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων απειλείται και συμπιέζεται το εισόδημα των παραγωγών σε όλο το φάσμα της πρωτογενούς παραγωγής.
? Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθούν έκτακτα μέτρα, με σκοπό την ισχυρή και άμεση οικονομική στήριξη των γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων και εργατών γης.
? Είναι απαραίτητο:
◾️ να ληφθούν έκτακτα μέτρα ανακούφισης των παραγωγών από τις υποχρεώσεις προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Τράπεζες,
◾️να ληφθούν έκτακτα μέτρα ελέγχου των εισαγωγών για προϊόντα διατροφής ομοειδή με τα εγχωρίως παραγόμενα, ώστε να ωφεληθεί η ντόπια παραγωγή,
◾️να εξοφληθούν οι εκκρεμείς αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και να σχεδιαστεί εισαγωγή διαδικασίας προκαταβολής στις νέες ζημιές,
◾️να εφαρμοστούν μέτρα τόνωσης της κατανάλωσης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα μέσα από κοινωνικά προγράμματα διανομής τροφίμων,
◾️ να εξεταστούν δυνατότητες ένταξης στα διανεμόμενα τρόφιμα σε Νοσοκομεία, στο Στρατό και σε επιχορηγούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ιδρύματα, αποκλειστικά από εγχωρίως παραγόμενα τρόφιμα και πρώτες ύλες.
? Οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν να μας ενημερώσουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσει η Κυβέρνηση ή να αναζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή της χώρας μας.