‘Δράσεις με προοπτική’

0
232

Οι ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) που περιλαμβάνουν την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Κατακόλου, την παράκαμψη του Αγίου Ιωάννη, την ανάπλαση του άξονα Πύργου- Αγίου Ιωάννη (δημιουργία ποδηλατοδρόμου, δενδροφυτεύσεις, φωταγώγηση κλπ.), καθώς επίσης και η δημιουργία πολυχώρου εκδηλώσεων , συνεδρίων, χώρου για τις δράσεις του Φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά και νέους, είναι ένα πλέγμα δράσεων, πρωτοβουλιών και έργων που πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδας και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάκαμψη της πόλης μας.

Παράλληλα, δημιουργούν ευκαιρίες για επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, αλλά και προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων. Εκείνο που απομένει είναι να ξεπεραστούν σύντομα όλες οι χρονοβόρες θεσμικές διαδικασίες , εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που δημιουργούν αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών , διότι δικαιολογημένα κανέναν συμπολίτη μας δεν μπορούμε να πείσουμε ότι όλα αυτά δεν θα μείνουν στα λόγια αν δεν αρχίσουν σύντομα τα έργα.

Λάμπης Αριστειδόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος