Δυτική Ελλάδα: Φυσικό αέριο – Υδρογονάνθρακες – Ενεργειακές Κοινότητες σήμερα στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

0
222

Με ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ενέργεια, για πρώτη φορά σε Περιφερειακό Επίπεδο, επιχειρείται μία στρατηγική προσέγγιση για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας και ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το Σχέδιο συζητείται σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 3 μ.μ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με στόχο να αποτελέσει την Περιφερειακή Στρατηγική. Υλοποιήθηκε δε, από τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Μπαλαμπάνη, σε συνέχεια Απόφασης του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης θα παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα που αφορούν τη Δυτική Ελλάδα, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, υφισταμένη κατάσταση στην Περιφέρειά μας, πόροι αδιάθετοι, δυνατότητες ανάπτυξης, εναλλακτικές μορφές ενέργειας και γενικότερα τι πρέπει να γνωρίζουμε για ένα σημαντικό πόρο, την ενέργεια. Θα παρουσιαστούν όλες οι δυνατές μορφές ενέργειας, τα υπέρ και τα κατά της κάθε μίας, οι δυνατότητες αξιοποίησής τους.

“Η επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής δεν είναι τυχαία. Αφορά τη ζωή των πολιτών, τη ζωή των παιδιών μας. Μέχρι σήμερα, είχαμε μόνο αποσπασματικές ενέργειες. Ανοίγουμε το πλαίσιο της συζήτησης και ζητάμε τη συμβολή όλων, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε πηγή χρηματοδότησης”, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Μέχρι σήμερα έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως αυτή της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειάς μας, την πρόβλεψη στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση δράσεων, θέμα για το οποίο θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά την ερχόμενη Δευτέρα, σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας με τη συνδρομή φορέων της περιοχής μας, ωστόσο, η στρατηγική που προτείνουμε, είμαστε σίγουροι, ότι θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Πρόσκληση  σε συνεδρίαση Περιφερειακού  Συμβουλίου  Δυτικής Ελλάδας.

Σας προσκαλούμε στην 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, τη Δευτέρα  07 Μαΐου  2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) ,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συζήτηση της υπ. αριθ. 6/18-4-2018 Επερώτησης του Επικεφαλής  της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Γεωργίου Κανέλλη με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη   Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κων/νο Μητρόπουλο, σχετικά  με τις επιδοτήσεις για θρυμματισμό των αγροτικών κλαδεμάτων.
Συζήτηση της υπ. αριθ. 7/18-4-2018 Επερώτησης της Επικεφαλής  της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Αικατερίνης Χαμηλάκη με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, σχετικά  με τη νόμιμη ή μη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείρας και την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις δημοτικές ενότητες Διακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας, Δήμου Αιγιαλείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

 

Συζήτηση για τα προβλήματα της κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος)

 

Εξουσιοδότηση  του  Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την έκδοση απόφασης διάλυσης της Σύμβασης της  μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20ο  χλμ έως το 35ο  χλμ.

(εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων

κ. Ιωάννης Λύτρας)

 

Έγκριση της πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 33 ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.900.000,00 € στη ΣΑMΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100010)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #12.620.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)