Έκτατο Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας για  το Σχέδιο Νόμου Κλεισθένης Ι του Υπ. Εσωτερικών

0
166
Έκτατο δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχέδιο Νόμου  Κλεισθένης Ι του Υπ. Εσωτερικών. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω χρονικών περιορισμών.