Εμμανουηλάκης Επαμεινώνδας- Υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον Ηλία Ψινάκη