Ερώτηση Γιάννη Κουτσούκου στον Τσακάλωτο: Ποια είναι τα 51 ακίνητα του Δήμου Πύργου που πέρασαν στην ΕΤΑΔ Α.Ε. ;

 

 

«Η σκοπιμότητα και η μεθόδευση της  μεταφοράς στο Υπερταμείο κατ’ απαίτηση των δανειστών 51 ακινήτων του Δημοσίου στον Δήμο Πύργου»

Με την Αρ. Πρωτ.:1428/115/11-9-2018 Ερώτησή μου, η απάντηση της οποίας εκκρεμεί, σας ερωτώ για τη σκοπιμότητα και τη μεθόδευση της μεταφοράς στην ΕΤΑΔ Α.Ε., η οποία είναι θυγατρική του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.), 10.119 ακίνητων ιδιοκτησίας του Δημοσίου.

Καθώς η σύσταση του Υπερταμείου για 99 χρόνια και  η εκχώρηση της Δημόσιας Περιουσίας σε αυτό, κατ΄ απαίτηση των δανειστών, αποτελεί την πιο μελανή πλευρά της Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα και του κ. Καμμένου, η μεθόδευση που ακολουθήθηκε προκειμένου να μην αντιδράσουν οι Τοπικές Κοινωνίες για τη μεταφορά των 10.119 ακινήτων είναι χαρακτηριστική της υποτέλειας που διακρίνει την Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, το αίτημα του Υπερταμείου διατυπώθηκε στις 14-6-2018 και αμέσως μετά στις 18-6-2018 ελήφθη η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και εξεδόθη το σχετικό Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ Β 2317/ 19-6-2018) με τους 10.119 κωδικούς (ΚΑΕΚ) και χωρίς καμία περιγραφή των στοιχείων τους, ώστε να μην λάβουν γνώση οι πολίτες ποια είναι αυτά τα ακίνητα που χρησιμοποιούν, αξιοποιούν οι τοπικοί φορείς ή διεκδικούν προς αξιοποίηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα καθημερινής εφημερίδας της Ηλείας, τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ  Α.Ε. στον Νομό Ηλείας και συγκεκριμένα στον Δήμο Πύργου είναι 51 και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται αγροτεμάχια, τμήματα της  πρώην λίμνης Μουριάς , οικόπεδα και αστικά ακίνητα.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ποια είναι τα 51 ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που με απόφασή του μεταφέρθηκαν στην ΕΤΑΔ;
  2. Ποια η σκοπιμότητα της μεταφοράς τους και ποιος ο τρόπος της αξιοποίησής τους;
  3. Θα υπάρξει συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Κοινωνίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελός της ή ο σχεδιασμός προβλέπει εκποίηση υπέρ των δανειστών που απαίτησαν τη μεταφορά τους στο Υπερταμείο ;
  4. Υπάρχουν και άλλα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου στον Νομό Ηλείας που η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να μεταφέρει στο Υπερταμείο;

 

 

 

O ερωτών Βουλευτής

 

Γιάννης Κουτσούκος