Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ρύθμιση οφειλών

0
220

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Κατά τις 30 εβδομάδες που ακολούθησαν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (3/8/17-1/3/18) έχουν ξεκινήσει την καταχώρηση αίτησης υπαγωγής 27.093 ενδιαφερόμενοι. Από αυτούς οι 9.079 έχουν καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο εργασιών, λογιστικό σύστημα κλπ). Ήδη έχει πιστοποιηθεί ότι 4.374 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Για τις υπόλοιπες 446 αιτήσεις, που εμπλέκουν πολλούς πιστωτές, οι 414 έχουν ανατεθεί σε συντονιστές, ή έχει ξεκινήσει έλεγχος πληρότητας. Από αυτές σε 290 περιπτώσεις έχει βεβαιωθεί η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου, σε 161 από αυτές έχει διαπιστωθεί απαρτία των πιστωτών και σε 142 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.

Σε μία περίπτωση η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Πρόκειται για εταιρεία παροχής υπηρεσιών με χρέος περί τα 700.000 ευρώ, προς ιδιώτες προμηθευτές και Δημόσιο. Το Δημόσιο προσέφερε κούρεμα προσαυξήσεων 85% και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις και δύο από τους τρεις ιδιώτες αποπληρωμή της οφειλής σε δόσεις άνω των τριών ετών. Ο βασικός προμηθευτής θα εξοφληθεί άμεσα. Πρόκειται, δηλαδή, για μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι ακόμα και ένας διακανονισμός με τη βοήθεια του Δημοσίου και διευκόλυνση εκ μέρους των μικρότερων πιστωτών, μπορεί να καταστήσει ένα χρέος βιώσιμο και άρα μια επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, διασώζοντας τις θέσεις εργασίας, όπως αναφέρεται στα απολογιστικά στοιχεία.

Πηγή : dikaiologitika.gr