Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR Compliance 2016/679)

0
239

Πώς να Προστατεύσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2016, οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως στις σχετικές απαιτήσεις. Οι αλλαγές που επέρχονται με βάση το GDPR απαιτούν ετοιμότητα από τον επιχειρηματικό κόσμο και εξειδίκευση των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / DataProtectionOfficer.

Ομιλητές / Πρόγραμμα:

Χαιρετισμοί

19:30 Κωνσταντίνος Νικολούτσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας

19:40 Ψηφιακές Υπογραφές & Άλλες Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων Ελλάδος

20:10 Βασίλειος Αποστολόπουλος,Διευθυντής ΚΕΕΕ(Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος)

20:10 Ο Γενικός Κανονισμός: Αλλαγές και ευκαιρίες για τον επιχειρηματικό κόσμο

20:40 Δέσποινα Βεζακίδου, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νομικός εμπειρογνώμονας για την προστασία δεδομένων

20:40 Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Νέες Εφαρμογές

21:10 Νατάσα Ξαρχά, Προϊσταμένη της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., Μαθηματικός, Ms e-commerce

21:10 / 21:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση