«Η διασφάλιση της χρηματοδότησης των απαιτούμενων έργων συντήρησης και αποκατάστασης του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα»

0
264

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.
Γιάννης Κουτσούκος
Βουλευτής Ν. Ηλείας

Αθήνα, 17-01-2018
Ερώτηση
Προς: Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κα Λυδία Κονιόρδου
Θέμα: «Η διασφάλιση της χρηματοδότησης των απαιτούμενων έργων συντήρησης και αποκατάστασης του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα»
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την από 8/12/2017 πρόσκλησή του με τίτλο «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO(2η φάση)» καλεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υποβολή προτάσεων έργου, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Όπως διευκρινίζεται, η πρόσκληση αφορά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους: 2η φάση στην Ακρόπολη Αθηνών (Παρθενώνας, Τείχη κ.α.), στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας, στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Τίρυνθας, στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Δήλου και στη Μονή Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στην Πάτμο κ.ά.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 13.000.000€ όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης.
Με δεδομένο ότι η πρόσκληση αναφέρεται στις κατηγορίες των περιφερειών σε Μετάβαση, στις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, καθώς επίσης σε ένα πλήθος μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, γεννώνται ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί η απαιτούμενη δαπάνη των απαραίτητων έργων συντήρησης και αποκατάστασης στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, στον οποίο το προστατευτικό στέγαστρο χρονολογείται από το 1987.
Επειδή ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα κατέχει εμβληματική θέση μεταξύ των μνημείων της Αρχαίας Ελληνικής Κληρονομιάς
Επειδή η αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, σε συνδυασμό με τα απαραίτητα έργα πρόσβασης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών συνδέονται άρρηκτα με την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
Επειδή ο Ναός χρίζει άμεσης προστασία από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Με ποιες ενέργειες θα διασφαλίσει την ένταξη του συνόλου των απαιτούμενων έργων για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην παραπάνω πρόσκληση;
Σε περίπτωση που, λόγω του ορισμένου ύψους της δαπάνης της παραπάνω πρόσκλησης δεν καλυφθεί το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών, πως πρόκειται να αντιμετωπίσει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών;

O ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Κουτσούκος