Λάμπης Αριστειδόπουλος Για Το Νομοσχέδιο ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’

0
267

Το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση δεν ασχολείται και δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης (έλλειψη πόρων, μέσων, προσωπικού κλπ.). 

-Δεν αποκεντρώνει νέες αρμοδιότητες με αντίστοιχους πόρους. 

-Δεν απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που κρατούν δέσμια την Αυτοδιοίκηση και ενισχύει την επιτροπεία του κράτους στους ΟΤΑ. 

-Δεν κάνει καμία αναφορά σε μικρό, ευέλικτο , επιτελικό κράτος. 

Έτσι, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταρρύθμιση, αν δεν αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι πόροι ή τουλάχιστον αν δεν υπάρξουν αξιόπιστες εγγυήσεις για την απόδοσή τους. 

Με την κοινωνία σε βαθιά οικονομική, κοινωνική, αξιακή, πολιτική, ιδεολογική κρίση, αν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες , αγωνίες, διαμαρτυρίες, κυρίως όμως οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης και δεν εξασφαλισθεί ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση, είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε χάος και ακυβερνησία.