Μείωση έως 45% σε 550.000 συντάξεις χηρείας από το 2019

0
133

Περικοπές που φτάνουν ακόμα και το 45% θα δουν ακόμα και 550.000 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας από την 1η Ιανουαρίου 2019. Και αυτό γιατί οι καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά τη 12η Μαΐου 2016 συντάξεις χηρείας πρέπει να επανυπολογισθούν βάσει των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να  επανυπολογισθούν οι κύριες συντάξεις τις οποίες έπαιρναν οι θανόντες συνταξιούχοι (σ.σ.: πριν από τον θάνατό τους, εφόσον επήλθε έως και τη 12η Μαΐου 2016), εφόσον αυτές είχαν ήδη εκδοθεί προ της 12ης Μαΐου 2016 (ή είχαν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις προ της ημερομηνίας αυτής).

Έπειτα θα πρέπει να επανυπολογισθούν αυτές καθαυτές οι κύριες συντάξεις χηρείας τις οποίες λαμβάνουν οι δικαιούχοι μετά τον θάνατο των συζύγων τους.

Και όλα αυτά βάσει των ειδικών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου που αφορούν τον  υπολογισμό των κύριων συντάξεων γήρατος, αλλά και των συντάξεων χηρείας που δικαιούνται οι σύζυγοι και τα τέκνα των θανόντων δικαιούχων συντάξεων γήρατος.

Υπενθυμίζεται πως δεδομένων όσων έχει ψηφίσει από πέρσι η κυβέρνηση, οι περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες ή καταβλητέες (δηλαδή εκείνες τις οποίες είχαν ήδη αιτηθεί ασφαλισμένοι) κατά τη 12η Μαΐου 2016 συντάξεις μέσω του περιορισμού της “προσωπικής διαφοράς”, θα φτάσουν έως το 18%.

Παράλληλα, οι νέες συντάξεις χηρείας (όπως ήδη ισχύει για τους θανάτους συνταξιούχων που επήλθαν μετά τη 12η Μαΐου 2016)  θα αντιστοιχούν στο 50% της επανυπολογισθείσας κύριας σύνταξης γήρατος.

Με άλλα λόγια, οι κύριες συντάξεις χηρείας θα υποστούν μια διπλή μείωση:

-Η μια μείωση θα πραγματοποιηθεί επί της βάσης υπολογισμού τους, δηλαδή τη σύνταξη του θανόντος.

-Η  άλλη, η δεύτερη, θα πραγματοποιηθεί λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού τους.

Για παράδειγμα, έστω συνταξιούχος του Δημοσίου, με 33 χρόνια ασφάλισης, απεβίωσε στις 31/12/2014.

Έως τότε ελάμβανε κύρια σύνταξη 995 ευρώ.

Με βάση τις προ του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεις (οι οποίες ίσχυαν έως και τη 12η Μαΐου 2016), η σύνταξη χηρείας αντιστοιχούσε στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

Έτσι, η σύζυγος του θανόντος έλαβε σύνταξη χηρείας ύψους 668 ευρώ.

Η σύνταξη αυτή δεν μειώθηκε μετά τη 12η Μαΐου 2016, καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου δεν προβλέπει καμία αναπροσαρμογή στις καταβαλλόμενες κατά τη 12η Μαΐου κύριες συντάξεις.

Ωστόσο, η σύνταξη του θανόντος συνταξιούχου του Δημοσίου θα επανυπολογισθεί. Μετά τον επανυπολογισμό της, μεταξύ επανυπολογισθείσας και καταβαλλομένης σύνταξης, προκύπτει “προσωπική διαφορά” 210 ευρώ. Η διαφορά αντιστοιχεί στο 21% της καταβαλλομένης.  Η επανυπολογισθείσα σύνταξη του θανόντος θα ανέλθει στα 784 ευρώ.

Ωστόσο, η σύνταξη χηρείας πρέπει να αντιστοιχεί στο 50% της επανυπολογισθείας σύνταξης του θανόντος, δηλαδή θα πέσει από την 1η Ιανουαρίου 2019 στα 392 ευρώ (50% x 784 ευρώ).