Μιχάλης Κατρίνης: ”Κίνδυνος για τις επενδύσεις αλλά και τη μικροϊδιοκτησία στην Ηλεία από τον αιφνιδιασμό της κυβέρνησης”

 

 

 

 

 

Τα σοβαρά προβλήματα που θα προκληθούν σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις αλλά και σε 40, τουλάχιστον, επενδυτικά σχέδια τα
οποία έχουν εγκριθεί στο νομό Ηλείας ανέδειξε ο βουλευτής
Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του
Υπ. Περιβάλλοντος στην αρμόδια επιτροπή.
Και αυτό γιατί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 που
κατατέθηκε αιφνιδιαστικά, θα απαγορεύεται πλέον η δόμηση σε
ακίνητα εντός αγροτικών εκτάσεων που θεωρούνται υψηλής
παραγωγικότητας, όπως θα απαγορεύεται και ο εκσυγχρονισμός, η
επέκταση, ακόμα και η διατήρηση υφιστάμενων επιχειρήσεων
(τουριστικά καταλύματα, συνεργεία, βιοτεχνίες, επαγγελματικά
εργαστήρια κ.α.)

2
Μητροπόλεως 1, 105 57, Αθήνα | Τηλ. 210 38 10 561 –562 (Φαξ), 210 37 09 565
Μανωλοπούλου 28, 27 100, Πύργος| Τηλ. 2621032772-771 (Φαξ)
Ερμού 15, 27 200, Αμαλιάδα| Τηλ. 2622029972
[email protected] | [email protected] | www.katrinis.gr

Με δεδομένο ότι στην Ηλεία το 80% σχεδόν των αξιοποιήσιμων
εκτάσεων εκτός σχεδίου θεωρούνται ή μπορούν να θεωρηθούν ‘’γη
υψηλής παραγωγικότητας’’, είναι προφανές ότι από εδώ και πέρα η
μόνη επιτρεπόμενη χρήση δόμησης θα αφορά αμιγώς αγροτική
χρήση, αφού η όποια χωροθέτηση βιοτεχνικού πάρκου ή
τουριστικού οικισμού θα απαιτήσει αρκετά χρόνια.
Ο Ηλείος βουλευτής ζήτησε να προβλεφθεί ικανό μεταβατικό
διάστημα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης (όπως
προβλέπεται και σε άλλες διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου) χωρίς
να αιφνιδιαστούν οι ιδιοκτήτες και όλοι όσοι έχουν
προγραμματίσει επενδύσεις με βάση τα ως τώρα δεδομένα
Επίσης, ο κ. Κατρίνης ζήτησε να αναφερθεί ρητά ότι δεν
τροποποιούνται οι διοικητικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί για
τα συγκεκριμένα ακίνητα και αφορούν στην άδεια δόμησης για
επέκταση, τροποποίηση και εκσυγχρονισμό κτιρίων και
εγκαταστάσεων, τη μεταβίβαση επιχειρήσεων αλλά και την
ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.
Ο κ. Κατρίνης ζήτησε να κατοχυρωθούν, για εύλογο χρονικό
διάστημα, τα ίδια δικαιώματα με αυτά των ιδιοκτητών που
μπορούν να δομήσουν με παρεκκλίσεις σήμερα, ώστε να
αποφευχθεί κίνδυνος εμπλοκής στην πορεία έκδοσης αυτών των
αδειών το επόμενο διάστημα, τονίζοντας ότι συμφωνεί να μπει

3
Μητροπόλεως 1, 105 57, Αθήνα | Τηλ. 210 38 10 561 –562 (Φαξ), 210 37 09 565
Μανωλοπούλου 28, 27 100, Πύργος| Τηλ. 2621032772-771 (Φαξ)
Ερμού 15, 27 200, Αμαλιάδα| Τηλ. 2622029972
[email protected] | [email protected] | www.katrinis.gr

τάξη στην εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά όχι αυτό να γίνει εις βάρος
της μικροϊδιοκτησίας.