Παρεμβάσεις της Έφης Γεωργοπούλου – Σαλτάρη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

0
240

Η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Παρουσίαση των στόχων και του προγραμματισμού των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) των Περιφερειών Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε στις 09-05-2018.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης εκπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) των Περιφερειών είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου για την έως τώρα δράση και τους μελλοντικούς στόχους των ΠΣΕΚ.  

Με στόχο να αναδειχθούν και ζητήματα που αφορούν τον Νομό Ηλείας η βουλευτής έκανε παρέμβαση αναφερόμενη:

α. στο εργαστήριο Εδαφολογίας «Εδαφο-ανάλυση» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στο ΤΕΙ Αμαλιάδας,

β. στην νέα δράση έξυπνης γεωργίας μέσω της οποίας παρέχεται στους γεωργούς η δυνατότητα γεωργίας ακριβείας με την χρήση δεδομένων από δορυφόρους, 

γ. στον μικροδορυφόρο UPSAT του Πανεπιστημίου Πατρών

δ. στις διατάξεις προσβασιμότητας στην θάλασσα για ΑμεΑ, επίσης δημιούργημα του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Για αυτό το τελευταίο ζήτημα, επισημάνθηκε ο προβληματισμός για τη μη ανταπόκριση όλων των Δήμων της Ηλείας στην πρόσκληση – πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας που απευθύνεται προς τους Δήμους για “Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών”. Εξ άλλου, επισημαίνεται ο κίνδυνος να μη λειτουργήσει και φέτος η διάταξη που τοποθέτησε πέρσι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για γραφειοκρατικούς λόγους εντός των υπηρεσιών της.