Πατρών-Πύργου: Θα έμενε στη μέση ο νέος αυτοκινητόδρομος – Τα κομμάτια της κατάτμησης

 

 

 

 

 

Η ενημέρωση του Κώστα Καραμανλή στη Βουλή για την Πατρών-Πύργου στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας ανέδειξε στοιχεία που δείχνουν ότι το έργο τελούσε σε στασιμότητα. Οι εκτελεσμένες εργασίες υπολογίζονται περίπου στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, τουτέστιν η απορρόφηση κονδυλίων μόλις που ξεπερνά το 2,15% στο σύνολο του έργου.

Η στασιμότητα προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα προόδου του έργου που κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, καθώς έχει περάσει άνω του 30% του προβλεπόμενου χρόνου και η απορρόφηση της χρηματοδότησης είναι ακόμα στο ξεκίνημα.

Ας δούμε τα στοιχεία για κάθε μία από τις οκτώ εργολαβίες, στις οποίες κατάτμησε το έργο η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών:

• Στην πρώτη εργολαβία η δημοπράτηση έγινε στις 12 Ιουλίου του 2016. Το συνολικό ποσοστό των εκτελεσμένων εργασιών είναι μηδενικό, καθώς ο ανάδοχος (όμιλος Καλογρίτσα) κηρύχθηκε έκπτωτος λόγω της έλλειψης εγγυητικής επιστολής.

• Στο 14% ανέρχεται η πρόοδος των εργασιών στη δεύτερη εργολαβία που δημοπρατήθηκε στις 19 Απριλίου του 2016 με ανάδοχο την ΙΝΤΡΑΚΑΤ (η σύμβαση υπογράφτηκε στις 20 Μαΐου του 2019).

• Μηδενικό είναι το ποσοστό της προόδου των εργασιών και στην τρίτη εργολαβία που δημοπρατήθηκε στις 14 Ιουνίου του 2016 λόγω εκκρεμών προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

• Στο «μηδέν» είναι η πρόοδος των εργασιών και στο τέταρτο τμήμα της Πατρών-Πύργου που δημοπρατήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2017, καθώς η έλλειψη εγγυητικής επιστολής οδήγησε στο να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος (όμιλος Καλογρίτσα).

• Στην πέμπτη εργολαβία η πρόοδος των εργασιών φτάνει μετά βίας το 0,12%. Δημοπρατήθηκε στις 4 Απριλίου του 2017 και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία Ξανθάκης ΑΤΕ-Αφοι Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ-ΙΝΤΕΡΚΑΤ (η σύμβαση υπογράφτηκε στις 19 Απριλίου του 2019). Πρόκειται για το τμήμα του έργου στο οποίο έχει ανακαλυφθεί ο σκουπιδότοπος.

• Στην έκτη εργολαβία η πρόοδος των εργασιών ανέρχεται στο 2%. Δημοπρατήθηκε στις 30 Μαΐου του 2017 (η σύμβαση υπογράφτηκε στις 22 Απριλίου του 2019) με ανάδοχο την GD INFRASTUTΤURE SRL, με την οποία συνεργάζεται η «Μηχανική» του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου.

• Στην έβδομη εργολαβία έχει κατασκευαστεί το 0,63%. Η δημοπράτηση έγινε στις 25 Ιουλίου του 2017 (η σύμβαση υπογράφτηκε στις 22 Απριλίου του 2019). Ανάδοχος είχε αναδειχθεί η Κοινοπραξία Αφοι Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ-ΙΝΤΕΡΚΑΤ.

• Το όγδοο τμήμα του Πάτρα-Πύργος έχει αναλάβει η GD INFRASTUTΤURE SRL και η πρόοδος των εργασιών ανέρχεται στο 0,1%. Δημοπρατήθηκε στις 14 Μαρτίου του 2018 και η σύμβαση υπογράφτηκε στις 22 Απριλίου του 2019.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι στις μισές από τις οκτώ εργολαβίες ήταν άγνωστο πότε θα ξεκινούσαν οι εργασίες και ποιος θα τις εκτελούσε. Αυτή η εικόνα ήταν που ώθησε τον υπουργό Κώστα Καραμανλή να δηλώσει στη Βουλή ότι «το έργο δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει το 2023…».

πηγή:pelop.gr