Προκήρυξη 3Κ/2018: Ανταποδοτικές οι υπηρεσίες καθαριότητας στα ΝΠΔΔ Δήμων

0
228

Νέα δεδομένα στον διαγωνισμό για την πρόσληψη μονίμων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων (προκήρυξη 3Κ/2018) θα φέρει κατά πάσα πιθανότητα η υπ’ αριθμ. 1549/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει στο πιο πάνω Δικαστήριο έντεκα παρατασιούχοι του ν. 4479/2016, που εργάζονται στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ν. Ηρακλείου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως αποκαλύπτει σήμερα αποκλειστικά το epoli.gr.
Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις τους που είχαν συναφθεί δυνάμει του ά. 24 του ν. 4479/2017, καταγγέλθηκαν, γιατί τόσο το Α.Σ.Ε.Π. όσο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενημέρωσαν το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ν. Ηρακλείου ότι οι υπηρεσίες των εργαζομένων στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων δεν θεωρούνται ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Κατά της καταγγελίας αυτής οι συμβασιούχοι προσέφυγαν στα Δικαστήρια και δικαιώθηκαν.

Ειδικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με το σκεπτικό της πολύ σημαντικής αυτής απόφασής του έκρινε ότι «… το καθ’ ου Ν.Π.Δ.Δ. για πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχει στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Ν. Ηρακλείου λαμβάνει αντίτιμο, συγκεκριμένα, δε, επιβάλλεται μηνιαία οικονομική εισφορά – τροφεία στις οικογένειες των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς αυτού, ενώ επίσης λαμβάνει για τα ΚΑΠΗ που αυτό έχει στις δομές του εγγραφές και συνδρομές μελών, τις οποίες και λαμβάνει προκειμένου να μπορεί να προσφέρει σ’ αυτές και στους μετέχοντες σε αυτές υπηρεσίες καθαριότητας και συνεπώς πιθανολογήθηκε ότι το καθ’ ου προσφέρει στους εν λόγω δημότες ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα».

Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους η απόφαση αυτή σημαίνει ότι, θα συνεχίσουν να απασχολούνται κανονικά από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ν. Ηρακλείου έως τη λήξη της σύμβασής τους την 31.03.2018.

Τι σημαίνει, όμως, για όλους όσους έχουν απασχοληθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων της Χώρας; Υπενθυμίζουμε ότι στην προκήρυξη 3Κ/2018 δεν έχουν περιληφθεί θέσεις εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων ακριβώς, διότι το Α.Σ.Ε.Π. είχε κρίνει ότι όσοι εργάζονταν ως συμβασιούχοι στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. δεν προσφέρουν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Μήπως μετά από αυτή την εξέλιξη θα πρέπει τόσο το Α.Σ.Ε.Π. όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των Ν.Π.Δ.Δ. που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό για την καθαριότητα Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, αθλητικών εγκαταστάσεων, Ωδείων και άλλων δομών, λόγω μίας ερμηνείας του ν. 4479/2017 που ήδη σήμερα έχει αποδειχθεί εσφαλμένη;

Επιπλέον, όμως, ζήτημα ανακύπτει και όσον αφορά στην ειδική μοριοδότηση των 17 μορίων ανά μήνα, την οποία, σύμφωνα με την προκήρυξη 3Κ/2018 και το Α.Σ.Ε.Π., δικαιούνται μόνο όσοι έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και όχι όσοι εργάστηκαν με ειδικότητες σχετικές με την καθαριότητα στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Αφ’ ης στιγμής, όμως, κρίθηκε δικαστικά ότι και αυτά τα Ν.Π.Δ.Δ. προσφέρουν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, αλλά και ότι και αυτά υπάγονται στο ά. 24 του ν. 4479/2017, γεννάται το ερώτημα αν θα πρέπει και όσοι έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν σε αυτά προσφέροντας υπηρεσίες καθαριότητας να μοριοδοτηθούν με 17 μόρια ανά μήνα.

Ο Δικηγόρος Αθηνών, κ. Λάμπρος Ντουματσάς, ο οποίος εκπροσώπησε τους 11 συμβασιούχος στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δήλωσε για την πολύ σημαντική αυτή δικαστική απόφαση στο epoli.gr:

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διότι με αυτή επιβεβαιώθηκε αυτό που τόσο καιρό λέγαμε και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το ΑΣΕΠ δεν άκουγαν, δηλαδή ότι τα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., που εισπράττουν αντίτιμο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες στους δημότες και στους κατοίκους των Δήμων τους και κυρίως παρέχουν ανταποδοτικά καθαριότητα στις δομές τους, καθότι αυτό επιβάλλεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την ασφάλεια βρεφών και νηπίων. Επιπλέον, όμως, η απόφαση αυτή δείχνει ότι είναι λάθος και αντίθετο προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιοι που κατ’ ουσία προσφέρουν τις ίδιας φύσεως υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες καθαριότητας, μόνο και μόνο διότι απασχολήθηκαν από Ν.Π.Δ.Δ. ενός Ο.Τ.Α. και όχι από τον ίδιο τον Ο.Τ.Α. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί έστω και την ύστατη ώρα από το ΑΣΕΠ, αναγνωρίζοντας και σε αυτούς τους εργαζόμενους την ειδική μοριοδότηση του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των σωρηδόν προσφυγών κατά των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων που συμμετέχουν στην προκήρυξη 3Κ/2018».