ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

0
254

Η εταιρεία «ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στην  οδό Ρήγα Φεραίου και 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο Ηλείας,  με ΑΦΜ 090160796, συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο έργο «Antreprenoriatul – de la idee la succes !» που χρηματοδοτείται από το POSDRU με ΚΩΔ. 105887.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Μετάφρασης από την Ελληνική γλώσσα στη Ρουμάνικη.

Συγκεκριμένα, η προσφορά αφορά 50 (πενήντα) μεταφραστικές σελίδες ανά μήνα για διάρκεια 36 (τριάντα έξι) μηνών .

**Τιμή μονάδος: Η προσφορά θα αφορά το κόστος μετάφρασης ανά σελίδα και θα αφορά  καθαρή αξία μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.