Προβληματισμοί και προτάσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Πύργου

0
236

Το ζήτημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της συμφόρησης που παρατηρείται στην πόλη του Πύργου σε ώρες αιχμής, επανέρχεται στην επικαιρότητα λόγω του αποδιδόμενου στον κ.Δήμαρχο Πύργου «σχεδίου» να τεθούν σε εφαρμογή οι φωτεινοί σηματοδότες.
Υπενθυμίζουμε ότι η τοποθέτηση των περισσότερων φωτεινών σηματοδοτών έγινε στα πλαίσια εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης από την προηγούμενη δημοτική αρχή που περιελάμβανε σημαντικές ρυθμίσεις (ισόπεδοι κόμβοι, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, γεωμετρικές διαμορφώσεις κ.α.) που μελετήθηκαν, όπως απαιτείται, συνολικά και σε σημαντικό βαθμό απέφεραν αποτελέσματα.

Όσον αφορά τους φωτεινούς σηματοδότες η εμπειρία απέδειξε αυτό που με την επιστημονική προσέγγιση αλλά και την κοινή λογική θεωρείται δεδομένο, ότι δηλαδή καμμία κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν αποδίδει αποτελέσματα αν δεν εμπεδωθεί ορθή κυκλοφοριακή συμπεριφορά από τους χρήστες του οδικού δικτύου.
Καμμία κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν μπορεί να αποδώσει τα προσδοκώμενα από την σχετική μελέτη, αν παρεμβάλλονται παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της.

Η εμπειρία στην πόλη του Πύργου κατέδειξε ότι η στάθμευση όπου δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται (σε διπλούς και τριπλούς στίχους, σε σημεία συμβολής οδών κ.λ.π.) τακτική που ευρέως υιοθετείται από κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και η αδυναμία αντιμετώπισης της με αποτελεσματική αστυνόμευση καθιστά ανεφάρμοστη και την επαρκέστερη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
Η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση ότι το οδικό δίκτυο της πόλης δεν θα καταλαμβάνεται από επιπόλαιους οδηγούς που παρεμποδίζουν την ομαλή ροή δεν θα έχει τα αναμενόμενα από τον κ.Δήμαρχο αποτελέσματα.

Αντίθετα θα καταστήσει πιο προβληματική την κυκλοφορία στην πόλη.
Προαπαιτείται η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για την απελευθέρωση του οδικού δικτύου μέσω της αποτελεσματικής αστυνόμευσης για την οποία η μέχρι σήμερα εμπειρία δεν αποδίδει θετικά δείγματα.
Εννοείται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχουμε εμείς, οι χρήστες των οδών, όσοι τουλάχιστον από εμάς αδυνατούμε ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι η παράνομη στάθμευση αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ζωής όλων μας.
Η τοποθέτησή μου δεν θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν επανέφερα την πρόταση της εφαρμογής του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει εκπονήσει την σχετική μελέτη, κατόπιν ανάθεσης από την προηγούμενη δημοτική αρχή και η εφαρμογή της είναι σίγουρο ότι θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.
Μόνο μέσω τέτοιων μέτρων και με την αυστηρή περιφρούρηση της εφαρμογής τους θα απεμπλακούμε από το πρόβλημα.
Αυτός άλλωστε είναι ο ρόλος της διοίκησης γενικώτερα και της τοπικής αυτοδιοίκησης ειδικώτερα. Να υιοθετεί μέτρα που να στοχεύουν τόσο στην επίλυση προβλημάτων όσο και στην διαμόρφωση ορθών κοινωνικών προτύπων.
Οφείλουμε να εμπεδώσουμε υπεύθυνη και πολιτισμένη κυκλοφοριακή συμπεριφορά και να αντιληφθούμε ότι οι δρόμοι, οι πεζόδρομοι, τα πεζοδρόμια,οι διαβάσεις ΑΜΕΑ κ.λ.π. υπάρχουν για να κυκλοφορούμε ελεύθερα και όχι για να τα καταλαμβάνουμε με τα οχήματά μας.

Βασίλης Παναγόπουλος
Πολ.μηχανικός – συγκοινωνιολόγος
ανεξάρτητος δημ.σύμβουλος