Πύργος: Ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου με την επιστροφή 4 επικουρικών ιατρών

 

 

 

Επιστρέφουν τέσσερις (4) επικουρικοί ιατροί στη ΝM Πύργου και συγκεκριμένα:

  • Δύο (2) Νεφρολόγοι
  • Ένας (1) Καρδιολόγος
  • Ένας (1) Ακτινολόγος

Για τους τρεις (3) πρώτους ήδη έχουν δημοσιευτεί οι αποφάσεις διορισμού τους, ενώ για τον Ακτινολόγο σχετική απόφαση αναμένεται να δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα, με δεδομένο ότι η έγκριση από το Υπουργείο Υγείας ήδη έχει φτάσει στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Οι συμβάσεις των δύο (2) Νεφρολόγων και του Καρδιολόγου είχαν ολοκληρωθεί στις 30-11-2019 και η αμοιβή τους καταβαλλόταν μέχρι τότε με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Παρά τη στενότητα των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και το σφιχτό προϋπολογισμό  που διαχειριζόμαστε βρέθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις και οι τρεις (3) ιατροί παραμένουν ουσιαστικά με το νοσοκομείο να αναλαμβάνει πλέον τα έξοδα μισθοδοσίας.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ούτε ένα γιατρό, πολύ δε περισσότερο όταν στελεχώνουν ζωτικής σημασίας κλινικές ή τμήματα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ