Πύργος: Με 20 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

0
214

Σήμερα  Δευτέρα στις 17:30  πραγματοποιείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου. Στην ημερίσια διάταξη υπάρχουν 20 θέματα.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή:
 • Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οικ. Έτους 2018, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 144/2018 και 153/2018 αποφάσεων – εισηγήσεων.
 • Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Α΄ τριμήνου 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 155/2018.
 • Εξέταση της υπ’ αριθμ. 8309/30-3-2017 αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 151/2018 απόφασης – εισήγησης.

 

 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Ε.Π.Ζ.:
  • Επανεξέταση του αιτήματος παραχώρησης 2 (δύο) θέσεων παρκινγκ έμπροσθεν της εισόδου της «Μαγνητικής Πατρών» που βρίσκεται επί της οδού Υψηλάντου, της Δ.Κ. Πύργου (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 24/2018  απόφασή της εισηγείται θετικά)
  • Εξέταση του κ. Καραχάλιου Δημητρίου με την οποία αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος του, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Χαραλάμπους της Δ.Κ. Πύργου  (Η  Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 18/2018  απόφασή της εισηγείται θετικά)

 

 • Εξέταση αιτήσεως του κ. Καραγκούνη Αθανάσιου με την οποία αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του ιατρείου που βρίσκεται στην οδό Ξάνθου 3, της Δ.Κ. Πύργου (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφασή της εισηγείται θετικά)
 • Εξέταση αιτήσεως του κ. Γιαρμενίτη Χρήστου με την οποία αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Γιαρμενίτη Χρήστου που βρίσκεται στην οδό Πατρών 52, της Δ.Κ. Πύργου (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφασή της εισηγείται θετικά)
 • Εξέταση αιτήσεως της κ. Σαργιάνου Άννας με την οποία αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης που βρίσκεται στην οδό Μανωλοπούλου 73 της Δ.Κ. Πύργου έμπροσθεν του καταστήματός της (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφασή της εισηγείται θετικά).

 

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης χειμερινών δρομολογίων KTEΛ.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 94/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου τρέχουσας χρήσης.

 

 1. Λήψη απόφασης καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πύργου που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2016 έως 30-11-2017, από ίδια έσοδα.

 

 1. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εις μνήμην του οπλαρχηγού Χαράλαμπου Βιλαέτη στην Τοπική Κοινότητα Λαντζοϊου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την ύπαρξη μοριοδότησης για τις εγγραφές παιδιών στο Τμήμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 2. Λήψη απόφασης συγκρότησης ειδικής επιτροπής επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου επί της κεντρικής πλατείας (Σάκη Καράγιωργα) στο «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής MARIETTA» στις 13-05-2018, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης:
  • Δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας του 2ου Γυμνασίου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της αγγλικής γλώσσας, υπό τη διοργάνωση του Βρετανικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Μαΐου 2018.
  • Δύο (2) αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Πύργου, για τη διεξαγωγή εξετάσεων DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας που πραγματοποιηθούν στις 11-12-13 Μαΐου 2018.
  • Του Θεάτρου του 1ου Γυμνασίου α. στο 1ο ΓΕΛ Πύργου, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και 2) στο Σύλλογο Ποντίων Ηλείας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, το Σάββατο 19 Μαΐου 2018. 
  • Δύο (2) αιθουσών του 5ου Δημοτικού Σχολείου στην Esolnet Hellas για τη διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018.
  • Δύο (2) αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Πύργου στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Europalso που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018.
  • Δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ηλείας για τη διεξαγωγή γραπτών και προφορικών εξετάσεων NOCN και LASS/PALSO, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018.

 

 1. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων» στην κ. Καψούλιου Ιωάννα.

 

 1. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»] ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» και λήψη σχετικής απόφασης.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.

 

 1. Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
 2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Πύργου».
 3. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγίου Γεωργίου».
 4. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 436/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (συμπλήρωση του 5ου σκέλους αυτής).
 5. Λήψη απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10759/27-04-2018 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σιντριβανιού κεντρικής πλατείας Πύργου».
 6. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών:

Α. Με οικοδομικό ή συναφές αντικείμενο.

Β. Με ηλεκτρολογικό/μηχανολογικό ή συναφές αντικείμενο.

 

 1. Λήψη απόφασης διαγραφής ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης περιουσίας λόγω εγγραφής, εκ παραδρομής, της κ. Μπακάλη Δέσπως.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:
  • «Ηχητική εγκατάσταση μαθητικών παρελάσεων της 25ης Μαρτίου στις Δημοτικές Ενότητες» [οριστική παραλαβή, 809/26-3-2018 τιμολόγιο].
  • «Ενοικίαση και τοποθέτηση εξέδρας για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου» [οριστική παραλαβή, 106/26-3-2018 τιμολόγιο],
  • «Υπηρεσίες καλαθοφόρου μηχανήματος» [τμηματική παραλαβή, 2/30-3-2018 τιμολόγιο]
  • «Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού – RELEASE» [τμηματική παραλαβή, 003394/12-04-2018 τιμολόγιο].
  • «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»[τμηματική παραλαβή, 272/30-3-2018 τιμολόγιο].
  • «Παράθεση μπουφέ (νερά, καφέδες αναψυκτικά κλπ) για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» [οριστική παραλαβή, 27/25-3-2018 τιμολόγιο].
  • «Καθαρισμός κουρτινών και τραπεζομάντηλου σε χώρους του Λατσείου» [οριστική παραλαβή, 6/5-3-2018 τιμολόγιο].
  • «Εκτυπώσεις – φωτοαντίγραφα σχεδίων» [τμηματική παραλαβή, 8707/26-2-2018 τιμολόγιο].
  • «Συντήρηση τριών φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX του Δήμου μας» [τμηματική παραλαβή, 1472/9-2-2018]