Σημαντική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για εργατικά ατυχήματα

0
212

Για το εάν επιτρέπεται η χορήγηση από τις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αντιγράφων μηνυτήριας αναφοράς και άλλων συνημμένων σ’ αυτήν εγγράφων, που έχουν σταλεί στις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές, σε περιπτώσεις σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, μετά από αίτηση του εργοδότη ή άλλου ενδιαφερομένου, ο οποίος επικαλείται έννομο συμφέρον, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε συνέχεια ερωτήματος Υπηρεσίας του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την κατά πλειοψηφία Γνωμοδότηση, με Αριθμό 17/2018, της Β’ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

«[…] η Διοίκηση οφείλει να χορηγήσει αντίγραφα της έκθεσης του Σ.ΕΠ.Ε., των λοιπών εγγράφων που τη συνοδεύουν, αλλά και της μηνυτήριας αναφοράς, αφού αυτά αποτελούν διοικητικά έγγραφα, και προκύπτει δε όχι μόνο εύλογο αλλά πρόδηλο συμφέρον, με την υποχρέωση ενημέρωσης της Διοίκησης, του υποκειμένου των δεδομένων ή των τρίτων, για την επικείμενη επεξεργασία, εάν τα έγγραφα αυτά περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

[…] ωστόσο, εάν η Διοίκηση θεωρήσει ότι, ενόψει και της σχηματισθείσης ποινικής δικογραφίας, τυχόν ικανοποίηση του αιτήματος των διοικουμένων θα δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα των δικαστικών ή αστυνομικών Αρχών, μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή τους, αιτιολογώντας, όμως, πλήρως, την άρνησή της αυτή.»