ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 

 

 

Α. ΚΟΙΝΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ:
Τα συμπτώματα εμφανίζονται, συνήθως, σταδιακά και αφορούν σε φτέρνισμα, καταρροή και πονόλαιμο. Σπάνια εκδηλώνεται πυρετός ή πονοκέφαλος.
Β. ΓΡΙΠΗ
Τα συμπτώματα εκδηλώνονται γρήγορα και αφορούν σε πυρετό, ξηρό βήχα, πονοκεφάλους και μυαλγίες. Σπάνια, παρατηρείται πονόλαιμος και καταρροή, ενώ ποτέ δεν εμφανίζεται φτέρνισμα ή δύσπνοια.
Γ. ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι πυρετός, βήχας και απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Μερικές φορές εκδηλώνονται μυαλγίες, πονοκέφαλος, δύσπνοια και παροδική κόπωση και σπανιότερα διάρροια και καταρροή. Η εκδήλωση των συμπτωμάτων κυμαίνεται από ήπια μέχρι έντονη, ενώ σε περίπτωση συνύπαρξης κορωνοϊού και γρίπης αυξάνεται σημαντικά η θνησιμότητα.
Για το λόγο αυτό συνιστάται το εμβόλιο έναντι του Η1Ν1 σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και σε άτομα μεγάλης ηλικίας.
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "Συμπτώματα Κορονοϊός συμπτώματα από ήmα ποβαρά Πυρετός Κρυολόγημα σταδιακή έναρξη συμπτωμάτων Συχνά Γρίπη απότομη έναρέη συμπτωμάτων Σπάνια Κούραση Συχνά Μερικές φορές Βήχας Μερικες φορές Συχνά Συχνά (ξηρός) Ήπιος Φτέρνισμα Όχι Συχνά (ξηρός Μυικοί Συχνά Όχι Μερικές φορές Καταρροή Συχνά Σπάνια Συχνά Συχνά Πονόλαιμος Μερικες φορέ Μερικές φορές Συχνά Διάρροια Σπάνια Μερικές φορέ Όχι Πονοκέφαλος Μερικές φορε (για παιδιά) Μερικές φορές Σπάνια Συχνά Δυσκολία στην αναπνοή Μερικές φορές Sources: World Health Organization, Centers for Disease Control Όχι Όχι Prevento"