Δεν θα επιστρέψει 50.000 ευρώ η νοσοκόμα που πλαστογράφησε το πτυχίο της

 

 

 

 

Η νοσοκόμα η οποία είχε πλαστογραφήσει το πτυχίο της, απαλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 50.000 ευρώ στο Δημόσιο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφαση της Ολομέλειάς του κατά πλειοψηφία, ακύρωσε την καταλογιστική πράξη του νοσοκομείου σε βάρος της νοσηλεύτριας, με αποτέλεσμα να μηδενιστεί ο καταλογισμός.

Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε πλαστογραφήσει το βαθμό του πτυχίου της, από τη Σχολή Βοηθών Νοσοκόμων από 14,33 «καλώς» σε 20 «άριστα».

Λόγω αυτού η νοσοκόμα απολύθηκε από την εργασία της πριν από επτά χρόνια και στη συνέχεια κινήθηκαν οι διαδικασίες για να επιστρέψει στο Δημόσιο τα χρήματα που είχε λάβει.

πηγή:pelop.gr