Θρίλερ στην Πατρών – Πύργου : Τινάζονται τα πάντα στον αέρα για την Πατρών – Πύργου – Τελεσίγραφο 15 ημερών σε Καλογρίτσα από την Αττικής

0
104

Το όνειρο της ομαλής και εντός των προβλεπομένων χρονικών πλαισίων κατασκευής του Τμήματος της Ολυμπίας οδού από Πάτρα μέχρι Πύργο ολοένα και απομακρύνεται.Αυτό προκύπτει τουλάχιστον σε ότι αφορά στις 4 από τις 8 εργολαβίες του έργου, τις οποίες έχει αναλάβει ο όμιλος Καλογρίτσα, μετά το εξώδικο που του απέστειλε η τράπεζα Αττικής, σύμφωνα με το οποίο εντός 15 ημερών καλείται να ρυθμίσει τα χρέη που έχει απέναντί της .

Σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο του εξώδικου, το οποίο επιδόθηκε χθες στον κατασκευαστικό όμιλο, η τράπεζα δείχνει να έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ανοχής προς την εταιρεία, επιβεβαιώνοντας ότι έχει σταματήσει από καιρό κάθε μορφή χρηματοδότησης της.

«…μας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότηση σας και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες μας κατά τις οποίες μας παρείχατε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος εταιρειών σας καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την Τράπεζα μας υπέρ των εταιρειών σας εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχετε φανεί συνεπείς στις ανωτέρω ρητές δεσμεύσεις σας», αναφέρεται στο εξώδικο Με άλλη της επιστολή, η Τράπεζα ζητά από τον όμιλο Καλογρίτσα ενημέρωση σχετικά με την υποκατάστασή του σε διάφορες εργολαβίες από τον Ελλάκτωρα, με τον οποίο φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία τουλάχιστον σε πέντε έργα.

Όπως αναφέρουν κύκλοι της τράπεζας, η νέα Διοίκηση, με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Σεπτέμβρη του 2016, βρέθηκε προ μιας διαμορφωμένης κατάστασης στις εταιρείες του ομίλου ΤΟΞΟΤΗ, με υπόλοιπα λογαριασμών που προσέγγιζαν τα 110 εκατ. ευρώ και με έντονα προβλήματα ρευστότητας τα οποία αναδεικνύονταν από τα συνεχή και έντονα αιτήματα χρηματοδοτήσεων.

Όπως διαπίστωσε η νέα Διοίκηση μέσω των αρμοδίων οργάνων της, τα ανωτέρω προβλήματα ρευστότητάς και τα συνεχή αιτήματα πιστοδοτήσεων προϋπήρχαν της ανάληψης των καθηκόντων της (από το 2013) και οφείλονταν κυρίως στην έντονη και μη ορθολογική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου των εταιρειών ΤΟΞΟΤΗΣ (συνεχής ανάληψη τεχνικών έργων με μη ρεαλιστικές εκπτώσεις). Επίσης, διαπίστωσε την υπέρμετρη αύξηση του δανεισμού της κατά τα έτη 2013 έως 2016.

Στα πλαίσια του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που κινείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα, η Τράπεζα προσπάθησε να εξορθολογήσει την όλη κατάσταση του λογαριασμού, συστήνοντας ταυτόχρονα με την στήριξή της προς τις εταιρείες του Ομίλου, μια σειρά ενεργειών με κυριότερες εν των οποίων, την προσπάθεια δημιουργίας Πιστωτικών Ορίων και σε άλλες Τράπεζες και την σύνταξη από πλευράς της εταιρείας Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα καθορίζει με σαφήνεια τις επόμενες κινήσεις, με κύριο και βασικό στόχο την μείωση των υπολοίπων της Τράπεζας, την απόκτηση της αναγκαίας ρευστότητας και τον εξορθολογισμό της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.
Δυστυχώς, όπως σημειώνεται ο όμιλος εταιρειών δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα όσα αναφέρονταν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο που κατάρτισε, με αποτέλεσμα προς το τέλος του 2017 και αρχές του 2018 τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρείας να ενταθούν, οφειλόμενα κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, στις διαθρωτικές αδυναμίες της εταιρείας και στις καθυστερήσεις πληρωμών από τα Δημόσια ‘Έργα και ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ).
Η Τράπεζα, έχοντας εξαντλήσει πλέον όλα τα όρια ανοχής και καλής πίστης μέσα στα οποία κινείται και στο πλαίσιο της βέλτιστης συνολικής εξυγίανσης της πιστοδότησης, ζήτησε την σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο θα επιβεβαιώνονταν από ελεγκτική εταιρεία πρώτης τάξεως, την οποία προσέλαβε η ίδια η Τράπεζα. Επίσης, τοποθέτησε την ίδια ελεγκτική εταιρεία ως Financial Controller και CRO στην εταιρεία και σταμάτησε τις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα υφιστάμενα όρια χρηματοδοτήσεων με βάση το νομοκανονιστικό πλαίσιο, είχαν εξαντληθεί.

Συγκεκριμένα, η απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας προέβλεπε την μη δημιουργία νέων πιστοδοτικών ορίων (δεδομένου ότι είχαν εξαντληθεί) αλλά την συνέχιση των επαφών με την εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση και για τις δυο πλευρές και πάντα μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Έκτοτε, και μετά από ένα διάστημα 2 μηνών, και πάρα τις συνεχείς προφορικές υποσχέσεις για προσκόμιση βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης των οφειλών, ουδέν συνέβη.

Η Τράπεζα, δεδομένης και της κατάστασης των λογαριασμών, επικοινώνησε επανειλημμένα γραπτώς με την εταιρεία χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και ανταπόκριση από την εταιρεία, εκτός βέβαια από προφορικές υποσχέσεις

Ακολουθεί το εξώδικο της Τράπεζας Αττικής

Όπως σας είναι άριστα γνωστό οι οφειλές του ομίλου εταιρειών σας προς την Τράπεζα μας δεν εξυπηρετούνται και βρίσκονται πλέον σε σημαντική καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών).

Όπως επίσης σας είναι γνωστό, παρά την εκπεφρασμένη, ξεκάθαρη και ρητή θέση της Τράπεζας μας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότηση σας και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες μας κατά τις οποίες μας παρείχατε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος εταιρειών σας καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την Τράπεζα μας υπέρ των εταιρειών σας εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχετε φανεί συνεπείς στις ανωτέρω ρητές δεσμεύσεις σας.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαμαρτυρόμενοι για την αντισυμβατική συμπεριφορά σας, σας δηλώνουμε και πάλι με την παρούσα μας ότι η Τράπεζα μας έχει εξαντλήσει κάθε όριο υπομονής και ανοχής έναντι των εταιρειών σας και σας καλούμε άμεσα εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσας μας να υποβάλλετε – καταθέσετε στην Τράπεζα μας συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των οφειλών των εταιρειών σας προς την Τράπεζα μας, η οποία θα έχει ελεγχθεί από την εταιρεία συμβούλων που έχει ορισθεί CRO/Financial Controller των εταιρειών σας σε εκτέλεση του από …………. μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε προσηκόντως και εμπροθέσμως στην ανωτέρω πρόσκληση μας, σας δηλώνουμε ότι η Τράπεζα μας επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της για την διασφάλιση των συμφερόντων της και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σε βάρος σας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται για να την πληροφορηθεί και ακολουθήσουν οι νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ταυτόχρονα ολόκληρο το περιεχόμενο της στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

από το patrastimes/Του Γιάννη Γεωργόπουλου
Με πληροφορίες και από Newmoney.gr