ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ

0
244

Ένα ακόμα έργο στον Δήμο Ήλιδας υπεγράφη το πρωί της Πέμπτης 25 Ιανουαρίου 2018 από τον Δήμαρχο Ήλιδας κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας.
Πρόκειται για την 1η συμπληρωματική σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», ύψους 2.400.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Με το συγκεκριμένο έργο αναμένεται –μεταξύ άλλων– να ολοκληρωθούν και οι εργασίες σε περιοχές του Δήμου Ήλιδας οι οποίες είχαν ήδη ενταχθεί και τα έργα αποχέτευσης που εκτελούνταν σε αυτές παρουσιάζουν στασιμότητα (Δουνέικα, Καρδαμάς, Μαραθιά, Κουρούτα και Ροβιάτα).
Η εν λόγω σύμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό για το έργο «ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ».